Marek Narkiewicz - Publikacje
Powrót

Google Scholar - My Citations

Wybrane publikacje (stan na 2-I-2014)

Redakcja naukowa wydawnictw monograficznych

Narkiewicz M., Dadlez R., eds., 1997 - Sedimentary Basin Analysis of the Polish Lowlands. Permian to Cretaceous depositional architecture. Geol. Quart., Special Issue, 41(4): 405-534.

Narkiewicz M., red., 1998 - Analiza basenów sedymentacyjnych Niżu Polskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 165, 1-298.

Racki G., Narkiewicz M., eds., 2004 - Multidisciplinary event approaches to the Devonian stratigraphic record. Geological Quarterly, Special Issue, 48(3), 203-298.

Narkiewicz M., Ziegler P.A., eds., 2006 - Poland: junction of the main geological provinces of Europe. Geological Quarterly, Special Anniversary Volume, 50(1), 1-210.

Racki G., Narkiewicz M., eds., 2006 - Polskie zasady stratygrafii. Państwowy Inst. Geologiczny. Warszawa, 1-78.

Bultynck P., Narkiewicz M., eds., 2007 - Recent approaches to Devonian conodont zonation. Geological Quarterly, Special Issue, 51(4): 339-480.

Narkiewicz M., red., 2011 - Baseny dewońskie południowo-wschodniej Polski. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 196: 1-317.

Artykuły naukowe

Hoffman A., Narkiewicz M., 1977 - Developmental pattern of Lower to Middle Paleozoic banks and reefs. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 5, 272-283.

Narkiewicz M., 1978 - Stratygrafia i rozwój facjalny górnego dewonu między Olkuszem a Zawierciem. Acta Geologica Polonica, 28(4), 415-470.

Narkiewicz M., 1979 - Telo- and mesogenetic dolomites in subsurface Upper Devonian to Lower Carboniferous sequences of southern Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 158(2), 180-208.

Narkiewicz M., Olkowicz-Paprocka I., 1983 - Stratygrafia dewońskich utworów węglanowych wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny, 27(2), 225-256.

Narkiewicz M., 1983 - Dolomite from clay in argillaceous or shale-associated marine carbonates - A discussion. Journal of Sedimentary Petrology, 53(4), 1353-1354.

Narkiewicz M., Racki G., 1984 - Stratygrafia dewonu antykliny Dębnika. Kwartalnik Geologiczny, 28(3), 513-546.

Narkiewicz M., 1988 - Turning points in sedimentary development in the Late Devonian in southern Poland. In: N.J.McMillan, A.F.Embry and D.J.Glass (eds), Devonian of the World. Can. Soc. Petrol. Geol. Mem., 14 (II), 619-635. Calgary.

Narkiewicz M., Hoffman A., 1989 - The Frasnian/Famennian transition: the sequence of events in southern Poland and its implications. Acta Geologica Polonica, 39(1-4), 13-28.

Narkiewicz M., Racki G., Wrzołek., 1990 - Litostratygrafia dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny, 34(3), 433-456.

Narkiewicz M., 1991 - Procesy dolomityzacji mezogenetycznej na przykładzie żywetu i franu Gór Świętokrzyskich. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 132, 1-54.

Hałas S., Baliński A., Gruszczyński M., Hoffman A., Małkowski K., Narkiewicz M., 1992 - Stable isotope record at the Frasnian/Famennian boundary in southern Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 3, 129-138.

Matyja H., Narkiewicz M., 1992 - Conodont biofacies succession near the Frasnian/Famennian boundary - some Polish examples. Courier Forschungs-Institut Senckenberg, 154, 125-147.

Narkiewicz M., 1993 - Cathodoluminescence study of the ore-bearing and related dolostones in the Triassic of the Silesian-Cracow district. Geological Quarterly, 37(2), 265-278.

Stephenson R.A., Dadlez R., Narkiewicz M., 1995 - Implications of tectonic subsidence models for crustal structure beneath the Mid-Polish Trough. In: Proceedings of the EUROPROBE Meeting, Liblice Czech Republic, Oct. 1993. Studia geoph. et geod., 39, 289-297.

Dadlez R., Narkiewicz M., Stephenson R.A., Visser M.T.M., van Wees J.D., 1995 - Tectonic evolution of the Mid-Polish Trough: modelling implications and significance for central European geology, Tectonophysics, 252, 179-195.

Narkiewicz K., Narkiewicz M., 1998 - Conodont evidence for the mid-Givetian Taghanic Event in south-eastern Poland. Palaeontologia polonica, 58, 213-223.

Narkiewicz M., Poprawa P., Lipiec M., Matyja H., Miłaczewski L., 1998 - Pozycja paleogeograficzna i tektoniczna a rozwój subsydencji dewońsko-karbońskiej obszaru pomorskiego i radomsko-lubelskiego. Prace PIG, 165, 31-46.

Narkiewicz M., Miłaczewski L., Krzywiec P., Szewczyk J., 1998 - Zarys architektury depozycyjnej basenu dewońskiego na obszarze radomsko-lubelskim. Prace PIG, 165, 57-72.

van Wees, J.-D., Stephenson R.A., Ziegler, P.A., Bayer U., McCann T., Dadlez R., Gaupp, R., Narkiewicz M., Bitzer F., Scheck M., 2000 - On the origin of the southern Permian Basin, Central Europe. Marine and Petrol. Geol., 17(1), 43-59.

Racki G., Narkiewicz M., 2000 - Tektoniczne a eustatyczne uwarunkowania rozwoju sedymentacji dewonu świętokrzyskiego. Przegląd Geologiczny, 48(1), 65-76.

Marynowski L., Narkiewicz M., Grelowski C., 2000 - Biomarkers as environmental indicators in a carbonate complex, example from the Middle to Upper Devonian, Holy Cross Mountains, Poland. Sedim. Geol., 137, 187-212.

Narkiewicz M., 2002 - Ordovician through earliest Devonian development of the Holy Cross Mts. (Poland): constraints from subsidence analysis and thermal maturity data. Geol. Quart., 46(3): 255-266.

Stephenson R.A., Narkiewicz M., Dadlez R., Van Wees J.-D., Andriessen P., 2003. - Tectonic subsidence modelling of the Polish Basin in the light of new data on crustal structure and magnitude of inversion. Sedim. Geol., 156, 1-4, 56-70.

Narkiewicz M., 2005 - Seria węglanowa dewonu i karbonu w południowej części bloku górnośląskiego. Prace PIG, 182: 1-46.

Narkiewicz M., 2007 - Development and inversion of Devonian and Carboniferous basins in the eastern part of the Variscan foreland (Poland). Geol. Quart., 51(3): 231-256.

Resak M., Narkiewicz M., Littke, R., 2008. New basin modelling results from the Polish part of the Central European Basin System: implications for the Late Cretaceous-Early Paleogene structural inversion. Int. J. Earth Sci., 97(5): 955-972.

Narkiewicz M., Dadlez R., 2008 - Geologiczna regionalizacja Polski - zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim. Prz. geol., 56(5): 391-397.

Belka Z., Narkiewicz M., 2008 - Devonian. In: McCann T. (Ed.) The geology of central Europe. Vol. 1: Precambrian and Palaeozoic. Geological Society, London, 383-410.

Narkiewicz K., Narkiewicz M., 2008 - The mid-Frasnian subsidence pulse in the Lublin Basin (SE Poland): sedimentary record, conodont biostratigraphy and regional significance. Acta Geologica Polonica, 58(3): 287-301.

Narkiewicz M., 2009 - Late burial dolomitization of the Devonian carbonates and a tectonothermal evolution of the Holy Cross Mts area (Central Poland). Mineralogia - Special Papers, 35, 51-59.

Resak M., Glasmacher U.A., Narkiewicz M., Littke, R., 2010 - Maturity modelling integrated with apatite fission-track dating: Implications for the thermal history of the Mid-Polish Trough (Poland). Marine and Petroleum Geology, 27, 108-115.

Niedźwiedzki G., Szrek P., Narkiewicz K., Narkiewicz M., Ahlberg P.E., 2010 - Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland, Nature, 463, 43-48.

Narkiewicz K., Narkiewicz, M. 2010 - Mid Devonian carbonate platform development in the Holy Cross Mts. area (central Poland): new constraints from the conodont Bipennatus fauna. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 255(3): 287-300.

Narkiewicz M., Resak M., Littke R., Marynowski L. 2010 - New constraints on the Middle Palaeozoic to Cenozoic burial and thermal history of the Holy Cross Mts. (Central Poland): results of numerical modelling. Geologica Acta, 8(2), 189-205.

Narkiewicz M., Grad M., Guterch A., Janik T., 2011 - Crustal seismic velocity structure of southern Poland: preserved memory of a pre-Devonian terrane accretion at the East European Platform margin. Geological Magazine, 148(2): 191-210.

Narkiewicz M., 2011 - Stratygrafia, systemy depozycyjne i cykle transgresywno-regresywne dewonu środkowego i franu basenu łysogórsko-radomskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 196: 7-52.

Narkiewicz M., 2011 - Stratygrafia, systemy depozycyjne i cykle transgresywno-regresywne dewonu basenu lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 196: 53-146.

Narkiewicz M., Narkiewicz K., Turnau E., 2011 - Rozwój sedymentacji dewońskiej w basenie łysogórsko-radomskim i lubelskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 196: 289-318.

Narkiewicz M., Krzywiec P., Diemer J., 2012 - Geologia Gór Świętokrzyskich oczami Rodericka Murchisona - wizyta w czerwcu 1843 roku i jej echa. Prz. geol., 60(4): 220-225.

Malinowski M., Guterch A., Narkiewicz M., Probulski J., Maksym A., Majdanski M., Sroda P., Czuba W., Gaczynski E., Grad M., Janik T., Jankowski L., Adamczyk A., 2013 - Deep seismic reflection profile in Central Europe reveals complex pattern of Paleozoic and Alpine accretion at the East European Craton margin. Geophysical Research Letters, vol. 40, Issue 15: 3841-3846.

Narkiewicz M., Retallack G.J., 2014 - Dolomitic paleosols in the lagoonal tetrapod track-bearing succession of the Holy Cross Mountains (Middle Devonian, Poland). Sedimentary Geology, 299: 74-87. doi: 10.1016/j.sedgeo.2013.10.008

Niedźwiedzki G., Narkiewicz M., Szrek P., 2014 - Middle Devonian invertebrate trace fossils from the marginal marine carbonates of the Zachełmie tetrapod tracksite, Holy Cross Mountains, Poland. Bulletin of Geosciences, 89(3): 593-606. doi: 10.3140/bull.geosci.1460

Narkiewicz K., Narkiewicz M., 2015 - The age of the oldest tetrapod tracks from Zachełmie, Poland. Lethaia, 48:10-12. doi: 10.1111/let.12083

Narkiewicz M., Maksym A., Malinowski M., Grad M., Guterch A., Petecki Z., Probulski J., Janik T., Majdański M., Środa P., Czuba W., Gaczyński E., Jankowski L., 2015. Transcurrent nature of the Teisseyre-Tornquist Zone in Central Europe - results of the POLCRUST-01 deep reflection seismic profile. International Journal of Earth Sciences, 104(3): 775-796. doi: 10.1007/s00531-014-1116-4

Narkiewicz M., Grabowski J., Narkiewicz K., Niedźwiedzki G., Retallack G.J., Szrek P., De Vleeschouwer D., 2015 - Palaeonvironments of the Eifelian dolomites with earliest tetrapod trackways (Holy Cross Mountains, Poland). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 420: 173-192. doi: 10.1016/j.palaeo.2014.12.013

Grabowski J., Narkiewicz M., De Vleeschouwer D., 2015 - Forcing factors of the magnetic susceptibility signal in lagoonal and subtidal depositiona1 cycles from the Zachełmie section (Eifelian, Holy Cross Mountains, Poland). In: Da Silva A.Ch. (ed.) Magnetic susceptibility application: A window onto ancient environments and climatic variations. Geological Society, London, Special Publications, vol. 414: 225-244. doi: 10.1144/SP414.5

Malinowski M., Guterch A., Narkiewicz M., Petecki Z., Janik T., Środa P., Maksym A., Probulski J., Grad M., Czuba W., Gaczyński E., Majdański M., Jankowski L., 2015 - Geophysical constraints on the crustal structure of the East European Platform margin and its foreland based on the POLCRUST-01 deep reflection seismic profile. Tectonophysics, 653: 109-126. doi: 10.1016/j.tecto.2015.03.029

Narkiewicz K., Narkiewicz M., Bultynck P., in press. Conodont biofacies of the Taghanic transgressive interval (middle Givetian): Polish record and global comparisons. In: Becker R.T., Königshof P., Brett C.E. (eds.) Devonian climate, sea level and evolutionary events. Geological Society, London, Special Publications, vol. 423, available online, doi: 10.1144/SP423.2